My Beauty

Skjønnet finnes i (nesten) alt!

Month: april 2016

Test frisørlærlinger, spar penger

Det er en nødvendighet for frisørlærlinger at noen gir dem tillit slik at de får erfaring. I tillegg til at det er en fordel for dem at vi velger en time hos dem, så kan vi spare noen kroner på å bruke en lærling i stedet for en fast ansatt frisør.

Test frisørlærlinger

Benytt sjansen og test frisørlærlinger. De har ofte tett oppfølging fra en trenet frisør f.eks i Bergen og gjør oftest en like bra jobb som de erfarne, men det kan være de bruker noe lengre tid for å være sikre på at det blir så bra som de ønsker. Frisørlærlinger får ofte en sjanse ved at de blir tilbudt noe rabattert slik at vi skal ta den …

© 2019 My Beauty. Theme by Anders Norén.